Stiftelsen Beat Diabetes och Preparus går samman för att utbilda lärare i Sverige om typ-1 och typ-2 diabetes

14/03/2023

Stiftelsen Beat Diabetes och Preparus går samman för att utbilda lärare i Sverige om typ-1 och typ-2 diabetes. Samarbetet består av en kostnadsfri fortbildning som syftar till att öka medvetenheten bland lärare om diabetes och hur de kan stödja sina elever med sjukdomen.

Diabetes typ-1 och typ-2 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen och påverkar miljontals människor över hela världen. Idag drabbas ungefär 900 barn i Sverige av typ-1 diabetes varje år, vilket motsvarar ungefär 30 skolklasser – men ingen botas. Det är särskilt viktigt att öka medvetenheten om sjukdomen bland lärare, eftersom elever med främst typ-1 diabetes behöver extra stöd för att kunna hantera sin sjukdom i skolan.

Genom detta samarbete kommer Beat Diabetes och Preparus att erbjuda en digital förinspelad föreläsning för lärare runtom i Sverige, som kan ses kostnadsfritt på preparus.se. Föreläsningen fokuserar på att öka kunskap om vad diabetes är, hur det påverkar elever med sjukdomen och vilket ansvar lärare har för att stödja elever med diabetes typ 1. Genom att ta del av samtalet mellan Peter Jihde och Patricia Diaz och få lyssna till flertalet elevröster kommer lärare att få lära sig hur de kan skapa en trygg och säker skolmiljö för elever med diabetes.

"- Idag vet vi att många föräldrar är oroliga för att lämna över sina barn med typ-1 diabetes till skolan då ansvaret för sjukdomen är väldigt komplex samtidigt som okunskapen bland lärare är stor. Med den här satsningen så hoppas vi kunna öka förståelse och kunskap bland lärare för en ökad trygghet bland elever och föräldrar.” säger Peter Jihde, styrelseledamot Stiftelsen Beat Diabetes.

Beat Diabetes och Preparus tror att detta samarbete kommer att ha en stor positiv effekt på elever med diabetes i hela Sverige genom att öka medvetenheten om sjukdomen och genom att lärare är bättre rustade att stödja elever med diabetes.

”- Vi vill med det här samarbetet använda vår onlineplattform för att på ett enkelt och lättilllgängligt sätt öka kunskapen och medvetenheten om hur Sveriges lärare kan få elever med diabetes kan känna sig tryggare i sin skolvardag.” säger Patricia Diaz, lärare, forskare och medgrundare till Preparus.

Den kostnadsfria föreläsningen hittar du här

Kontaktuppgifter Stiftelsen Beat Diabetes: info@beatdiabetes.se

Kontaktuppgifter Preparus: hej@preparus.se

More news

Do you want to get involved?

We believe that everybody can contribute to the fight against diabetes. Get in touch with our team to learn more about how you can get involved. Together, we turn great ideas into new ways to help BEAT diabetes.

Get involved