För att öka inkludering och innovera marknaden för diabetiker

20/04/2021

Stiftelsen Beat Diabetes mission är att leda kampen mot diabetes genom teknologi som bidrar till nya idéer och innovation, som främjar vikten av en aktiv livsstil och som adresserar stigma och exkludering kopplat till diabetes. Vi tror på allas rätt till en hög livskvalité oberoende individuella förutsättningar och vi vill uppmuntra till en hälsosam livsstil. Vårt mål är att BEAT Diabetes och vi avser att göra det tillsammans med företag, organisationer och individer som är lika passionerade som vi att skapa en framtid utan diabetes. 

Det nya MedTech-bolaget AiBetic bygger på AI teknik och maskininlärning för att skapa en innovations produkt som tar hänsyn till människors olikheter. Stiftelsen Beat Diabetes ingår nu ett samarbete med AiBetic för att innovera marknaden för diabetiker.

Det är dags för världen att ta ännu mer ansvar. Inom kort passerar gränsen en halv miljard diabetiker runt om i världen. Diabetes ökar exponentiellt med ett estimerat antal på 700 miljoner år 2045.

Stiftelsen Beat Diabetes ingår samarbetet med AiBetic för att tillsammans ta upp kampen mot en bättre framtid för diabetiker och deras arbete går helt i linje med vår mission. Stiftelsen Beat Diabetes och AiBetic delar synen på att allt fler inom diabetesområdet bör samarbeta för att skapa en förändring och innovera branschen. 

AiBetic har helt rätt teknologi och som bidrar till en förändring för dem som lever med olika typer av Diabetes. Här ser vi en gemensam vision om att påverka andra aktörer att öppna upp sin lagrade data. När aktörer väljer att låsa in sin data i sina egna produkter och inte samarbetar, drabbar det i slutändan endast diabetikern. Vi måste sätta diabetikern i fokus och lyssna på målgruppen. Lyssnar man inte på vad som efterfrågas, riskerar diabetesbolag att hamna efter i utvecklingen.

Tillsammans vill vi bidra till att skapa hjälpmedel som inkluderar alla, oavsett kön, ålder, vart man lever eller vilka förutsättningar man har. Med hjälp av innovation vill vi tillsammans bidra till en ljusare framtid för diabeteshjälpmedel och self management.

Dessutom råder det okunskap kring diabetes i samhället, trots att var elfte vuxen i Sverige har diabetes. Det skänks inte heller lika mycket pengar till diabetesforskningen som till andra sjukdomar i samhället. Trots det här menar vi att en gemensam påverkan skapar förändring om vi tänker annorlunda och kommunicerar om diabetes på rätt sätt.

”Vår långsiktiga strategi är väldigt tydlig med att vi vill öppna upp och få fler företag att samarbeta. Ska vi driva en förändring inom diabetessegmentet som idag går alldeles för trögt så behöver vi öppna upp och arbeta tillsammans. AiBetic delar våra värderingar om att driva den här förändringen så därför är vi väldigt glada över att ha fått till det här samarbetet” – Helena Kolvik, Generalsekreterare Stiftelsen Beat Diabetes

“Vi kommer att kämpa in i det sista för att göra livet för diabetiker enklare och mer inkluderande. Detta gör vi bland annat genom att gå samman med likasinnade som delar våra värderingar. Men också genom att vara lyhörda mot diabetikerna. Vi är väldigt stolta över samarbetet vi idag har med Beat Diabetes Foundation” - Fredrik Dahl, VD och medgrundare AiBetic.

För ytterligare kontakt:

Helena.kolvik@beatdiabetes.se
www.beatdiabetes.se 

info@aibetic.com
www.aibetic.com

More news

Do you want to get involved?

We believe that everybody can contribute to the fight against diabetes. Get in touch with our team to learn more about how you can get involved. Together, we turn great ideas into new ways to help BEAT diabetes.

Get involved